Viđen Ana

( Dubrovnik, 1931 ) English

Viđen Ana

Akademiju likovne umetnosti i posdiplomske studije zavr{ila u Beogradu. Bila stipendista grčke vlade na jednogodišnjoj specijalizaciji u Atini. Izlagala na mnogim grupnim izložbama u zemlji i inostranstvu i priredila samostalne: Atina (1962); Beograd 91965, 1972, 2005); Amsterdam (1967); Hag (1967); Podgorica (1982); Dubrovnik (1987); Pariz (1990); Kikinda (2003). Učestvovala na vajarskim kolonijama i simpozijumima: Simpozijum Beli venčac, Aranđelovac; Vajarski simpozijum, Prilep; Simpozijum skulpture Danilovgrad; Međunarodni vajarski simpozijum Tera, Kikinda.Nagrade: I nagrada mladih stvaralaca Grne Gore (1953); specijalna nagrada na Bijenalu jugoslovenske skulpture (1973); Nagrada ULUS-a na prolećnoj izložbi, Beograd (1974); I nagrada Zimski salon, Herceg Novi (1983); I nagrada za spomenik Petru I Petroviću Njegošu, Danilovgrad (1983); I nagrada za skulpturu u slobodnom prostoru ,,Prostor,, (1984); I nagrada na Internacionalnom bijenalu minijature, Gornji Milanovac (1990, 1992); Nagrada na Oktobarskom salonu, Beograd (1992).Realizovala skulpture u slobodnom prostoru: Prilep (Četiri skulpture u parku); Danilovgrad (spomenik Petru I Petroviću i skulptura u parku); Dubrovnik (skulptura u parku).

Skulpture umetnika u bazi (2)