Stanković Radeta

( Beč, 1905 - Beograd, 1996 ) English

Stanković Radeta

Završio Kraljevsku akademiji za umjetnost i obrt u Zagrebu kod profesora Ivana Meštvrovića, Frane Kršinića i Rudolfa Valdeca. Radi u Zagrebu nakon završetka studija 1933. do 1936. godine kada prelazi u Beograd. Bio docent na Akademiji likovnih umetnosti u Beogradu, profesor za skulpturu u Školi primenjene umetnosti. Od osnivanja Akademije primenjenih umetnosti u Beogradu (1948) bio professor do odlaska u penziju (1968). Izlaže od 1937. godine sa Udruženjem likovnih umetnika. Učestvovao na brojnim kolektivnim izložbama u zemlji i inostranstvu, a samostalno u Beogradu (1973, 1988). Dobio nagradu za spomenik Skenderbegu, Tirana (1939). Realizovao spomenik kralju Aleksandru Karađorđeviću u Nišu 1939. (uklonjen 1946) a posle Drugog svetskog rata ponovo postavljen. Autor je brojnih spomenika uglavnom sa tematikom is NOB-a. Bio saradnik Antuna Augustinčića na izradi spomenika Crvenoj armiji na Batinskoj Skeli (1945).

Skulpture umetnika u bazi (7)