SPOMENIK PALIM BORCIMA I ŽRTVAMA FAŠISTIČKOG TERORA

Autor: Radovanović Pavle English

SPOMENIK PALIM BORCIMA I ŽRTVAMA FAŠISTIČKOG TERORA

(arhitekta Svetislav Ličina)
250 x 800 cm

Tehnika: Bronza

Mesto: Sremska Mitrovica

Lokacija: Ležimir, neposredno iza sela prema Fruškoj Gori

Ostale skulpture istog autora: