SPOMENIK NOB-A

Autor: Soldatović Jovan English

SPOMENIK NOB-A

Spomenik na mestu gde su ilegalci prelazili iz Bačke u Srem
za vreme NOB-a

Tehnika: Opeka, bronza

Mesto: Bačka Palanka

Lokacija: Neštin, obala Dunava

Ostale skulpture istog autora: