SPOMENIK BORBI NARODA ŠAJKAŠKE

Autor: Soldatović Jovan English

SPOMENIK BORBI NARODA ŠAJKAŠKE SPOMENIK BORBI NARODA ŠAJKAŠKE

1962.

Tehnika: Bronza

Mesto: Žabalj

Lokacija: Žabaljski rit, nedaleko mosta na Tisi

Ostale skulpture istog autora: