RUŽA ŠULMAN

Autor: Tapavički Ljubica English

RUŽA ŠULMAN

Tehnika: Bronza

Mesto: Zrenjanin

Lokacija: Mesna zajednica Servo Mihalj

Ostale skulpture istog autora: