KLIJANJE

Autor: Halugin Sava English

KLIJANJE

1982.
200 x 200 x 200 cm

Tehnika: Mermer

Mesto: Subotica

Lokacija: Radnički univertzitet, Trg Jovana Nenada

Ostale skulpture istog autora: