Simijanović Nikola

( Bački Monoštor, 1949 ) English

Simijanović Nikola

Likovno obrazovanje stekao kod Zorana Petrovića. Izlagao na kolektivnim izložbama.Priredio samostalne izložbe u Kijevu, Apatinu, Novom Sadu.Dobitnik je više nagrada i priznanja među kojima je zlatna medalja Taras Ševčenko,Ukrajina (1994).Autor je oznake Srpske vojske Krajine i skulptura u javnom prostoru: skulptura Jezgro, Kavadarci, Hrvatska.Bavi se glumom, scenografijom za film i pozorište

Adresa: 21000 Novi Sad, D. Danilovića 9

Email:

Skulpture umetnika u bazi (4)