Radenović Dragan

( Sarajevo, 1951 ) English

Radenović Dragan

Diplomirao je na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu, gde je postao i magistar umetnosti, a doktorirao je na Filosofskom fakultetu Državnog univerziteta Lomonosov u Moskvi. Radi kao profesor modelovanja na Fakulptetu primenjenih umetnosti u Beogradu, odsek vajarstvo. Član je ULUS-a, IAA-a (International Art Association) u SAD, Udruženja likovnih umetnika Ruske Federacije. Imao je 23 samostalne izložbe i veliki broj grupnih. Dobitnik je mnogih priznanja za skulptorski rad i za doprinos teoriji likovnih umetnosti i vizuelnih komunikacija. Dobio je pravo na realizaciju skuplture povodom 300 godina Ruske flote u Sankt Petersburgu. Počasni je član Ruske akademije umetnosti od 2007. godine i član je Akademije lepih umetnosti Francuske od 2010. godine. Član i osnivač YUSTAT-a. Takođe je član skulptorskog staleškog udruženja vajara SAD-a, "Skulptorskog gilda" i Međunarodne asocijacije likovnih umetnika pri UN. Atelje i park skulptura vajara Radenovića nalaze se na Ciganskom Brdu iznad Grocke, pored Beograda

Adresa: 11000. Beograd, Pere Todorovića 16/18

Skulpture umetnika u bazi (3)