Meštrović Ivan

( Hrvatska, Vrpolje, 1883 - SAD, South Bend, 1962 ) English

no foto

Školovao se u Beču na Akademiji. Umetničkim angažovanjem bio za stvranje Jugoslavije posle I svetskog rata kada se vraća u zemlju. Bio rektor zagrebačke Akademije likovnih umjentnosti. Početkom II svetskog rata neko vreme boravi u ustaškom zatvoru u Zagrebu, a 1942. godine odlazi u Rim, a potom u Švajcarsku i napokon 1947. godine u SAD. Autor je brojnih spomenika, skulptura na otvorenom prostoru, grobnica i bista. Bavio se teoretskim i pedagoškim radom, slikarstvom i povremeno graditeljsvom.

Skulpture umetnika u bazi (5)