Veliko Gradište

Broj skulptura u mestu: 4

IVO LOLA RIBAR

IVO LOLA RIBAR
Autor: Bogosavljević Milivoje

SAVAOT

SAVAOT
Autor: Rakić Tamara

VLASTIMIR PAVLOVIĆ CAREVAC

VLASTIMIR PAVLOVIĆ CAREVAC
Autor: Bogosavljević Milivoje

VLASTIMIR PAVLOVIC CAREVAC

VLASTIMIR PAVLOVIC CAREVAC
Autor: Bogosavljević Milivoje