Pirot

Broj skulptura u mestu: 6

MAGMA I VOĆE

MAGMA I VOĆE
Autor: Jaga da Gašpare

MESEČINA NA TRGU

MESEČINA NA TRGU
Autor: Dagović Milovan

SUZA

SUZA
Autor: Azuma Kengiro

TORZO

TORZO
Autor: Mileusnić Dragomir

TRI ŽENE

TRI ŽENE
Autor: Lah Milena

ŽENA I MUZIKA

ŽENA I MUZIKA
Autor: Labovi Dominik