Kosmaj

Broj skulptura u mestu: 1

SPOMENIK NARODNOM HEROJU ĐORĐU JOVANOVIĆU I KOSMAJSKIM PARTIZANIMA

SPOMENIK NARODNOM HEROJU ĐORĐU JOVANOVIĆU I KOSMAJSKIM PARTIZANIMA
Autor: Krković Momčilo