Gornji Milanovac

Broj skulptura u mestu: 1

SPOMENIK PALIM BORCIMA I ŽRTVAMA FAŠIZMA

SPOMENIK PALIM BORCIMA I ŽRTVAMA FAŠIZMA
Autor: Stojadinović Ratimir