Ćuprija

Broj skulptura u mestu: 4

KOMPOZICIJA

KOMPOZICIJA
Autor: Vulanović Ratko

KOMPOZICIJA

KOMPOZICIJA
Autor: Zdravković Svetislav

POSVEĆENO REVOLUCIJI

POSVEĆENO REVOLUCIJI
Autor: Rajčević Balša

SEĆANJE

SEĆANJE
Autor: Dionizios Gerolimatos