Krković Momčilo

( Malo Grace, Banija,1929 - Beograd, 2011. ) English

Krković Momčilo

Završio Filozofski fakultet 1952. godine. Akademiju likovnih umetnosti 1955. godine i posdiplomske studije završio u Beogradu 1957. godine. Boravio u Poljskoj kao stipendista poljske vlade 1959. godine. Član ULUS-a od 1955. godine Bavio se pedagoškim radom.
Izlagao na brojnim kolektivnim izložbama, a samostalno: u Varšavi, Beogradu, Novom Sadu, Subotici, Somboru, Sisku, Valjevu, Vrnjačkoj Banji, Rovinju, Petrinji, Glini, Vršacu, Kikindi, Poreču, Sarajevu, Aranđelovcu, Čačku, Nišu.
Učestvovao na vajarskim simpozijumima i kolonijama: Međunarodni simpozijum vajara u Santa Margareti u Austriji; Internacionalni simpozijum skulpture ,,Beli venčac,, Aranđelovac; Međunarodni simpozijum skulpture "Mermer- Prilep "; Mediteranski simpozijum, Labin; likovna kolonija, Rovinj; Internacionalni simpozijum ,,Terra,, Kikinda; Vajarski simpozijum, Vrnjačka Banja; vajarski simpozijum Ostrožac, Bihać; "Forma viva" Maribor; Sopoćanska viđenja, Novi Pazar; Simpozijum skulpture na Palama.Autor je brojnih spomenika, bista i skulptura u javnom prostoru: Mali Gradac (Hrvatska), spomenik palim borcma i žrtvama fašizma; Pogledić kod Gline, (Hrvatska) spomenik palim šumarima; Rano Rašće kod Gline (Hrvatska), spomenik žrtvama fašizma; Bihać, Ostrožac (BIH), skulptura "Marija Glinska"; Skoplje, "Buđenje"; Maribor, skulptura "Susret"; Labin skulptura "Nika labinska"; Spomen-svetilište, Pale (BIH), skulptura "Sunce"; Sokolac (BIH), skulptura "Romanijski triptih" spomenik borcima rata 1990-1995; spomenik palim borcima rata 1990-95, Han Pijesak (BIH). Dobitnik je brojnih nagrada na konkursima za spomenike u Montevideu, Zagrebu, Ljubljani, Čačku, Kikindi, Rijeci; nagrada Zlatno dleto 1979. godine i nagrada grada Beograda na razvoju Beograda.

Skulpture umetnika u bazi (22)