Kolarević Ilija

( Veliko selo kod Beograda, 1894 - Beograd, 1968) ) English

no foto

Pohađao Umetničko zanatsku školu u Beogradu. Posle ranjavanja na Solunskom frontu bio u Tunisu, a potom u Alžiru gde studira slikarstvo do kraja rata 1918. godine. Posle rata bio nastavnik u Paraćinu i Beogradu, a od 1940. profesor na Akademiji likovnih umetnosti u Beogradu. Jedan od osnivača grupe "Zograf". Autor je fontana i skulptura na otvorenom prostoru u zemlji i spomenika "Crnogorac" na Cetinju (Crna Gora).

Skulpture umetnika u bazi (1)