Jelenković Dragan

( Pančevo, 1959 ) English

Jelenković Dragan

Završio Fakultet likovnih umetnosti u Beogradu i posdiplomske studije na odseku za vajarstvo. 1979-1984. studirao na Filološkom fakultetu, diplomirao na odseku za Italijanistiku. 2000/1. godine. Izabran u zvanje docenta, šef katedre za Vizuelne komunikacije Arhitektonskog fakulteta u Beogradu.
Izlagao na kolektivnim izložbama a priredio samostalne: Pančevo (1988,1990); Beograd (1989) Učestvovao na kolonijama i simpozijumima skulpture: Apatinski vajarski susreti Meander, Vajarska radionica Ada, Beograd. Živi u Pančevu

Skulpture umetnika u bazi (2)