Gabrić Počuča Vera

( Vrbas, 1950 ) English

no foto

Završila Akademiju likovnih umetnosti u Beogradu.Izlagala na I i II salonu arhitekture u Subotici. Bila konzervator vajar u Međuopštinskom Zavodu za zaštitu spomenika kulture u Subotici. Objavila više tekstova na temu zaštite spomenika kulture i autor je restauracije i rekonstrukcije više spomenika kulture.Živi u Subotici.

Skulpture umetnika u bazi (1)