SKULPTURE SRBIJE

HOME UMETNICI GRADOVI KOLEKCIJE VESTI KONTAKT LINKOVI

ALEKSANDAR ZARIN

Spomenik otporu
Spomenik borcima NOR-a
Spomenik ustanku
Ranjenik
Branko Radi?evi?
?ura Jak?i?
Mihajlo Petrovi? Alas

ZARIN, Aleksandar
vajar
(Srpska Crnja, 1923- Beograd, 1998)

Akademiju likovnih umetnosti zavr?io u Beogradu. Bio profesor na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Docent na akadeniji likovnih umetnosti u Beogradu. Izlagao na kolektivnim izlo?bama u zemlji i inostranstvu, sa ULUS-om, Grupom Samostalni, Prostor 8 , na izlo?bama SLUJ-a.
Nagrade: Nagrada za spomenik Jovan Popovi? Kikinda (1950); nagrada za spomenik Branko Radi?evi?, Beograd (1952); nagrada za spomenik Otporu, Beograd, Ada (1960); nagrada oktobarskog salona, Beograd; nagrada RENO (Holandija); Forumova nagrada, Novi Sad (1962); nagrada Umetni?ke galerijeu E?ki (1962); nagrada za spomenik Po?areva?kom odredu (1970), nagrada za skulpturu U slavu rada, Kru?evac. Autor je brojnih spomenika.

2008 Skulpture Srbije