SKULPTURE SRBIJE

HOME UMETNICI GRADOVI KOLEKCIJE VESTI KONTAKT LINKOVI

ANA VI?EN

Razlistana forma

VI?EN, Ana
vajar
(Dubrovnik, 1931)
Akademiju likovne umetnosti i posdiplomske studije zavr?ila u Beogradu. Bila stipendista gr?ke vlade na jednogodi?njoj specijalizaciji u Atini.
Izlagala na mnogim grupnim izlo?bama u zemlji i inostranstvu i priredila samostalne: Atina (1962); Beograd 91965, 1972, 2005); Amsterdam (1967); Hag (1967); Podgorica (1982); Dubrovnik (1987); Pariz (1990); Kikinda (2003).
U?estvovala na vajarskim kolonijama i simpozijumima: Simpozijum Mermer i zvuci, Aran?elovac; Vajarski simpozijum, Prilep; Simpozijum skulpture Danilovgrad; Me?unarodni vajarski simpozijum Tera, Kikinda.
Nagrade: I nagrada mladih stvaralaca Grne Gore (1953); specijalna nagrada na Bijenalu jugoslovenske skulpture (1973); Nagrada ULUS-a na prole?noj izlo?bi, Beograd (1974); I nagrada Zimski salon, Herceg Novi (1983); I nagrada za spomenik Petru I Petrovi?u Njego?u, Danilovgrad (1983); I nagrada za skulpturu u slobodnom prostoru ,,Prostor,, (1984); I nagrada na internacionalnom bijenalu minijature, Gornji Milanovac (1990, 1992); Nagrada na Oktobarskom salonu, Beograd (1992).
Realizovala skulpture u slobodnom prostoru: Prilep (?etiri skulpture u parku);Danilovgrad (spomenik Petru I Petrovi?u i skulptura u parku); Dubrovnik (skulptura u parku).

Adresa: 11000 Beograd,

2008 Skulpture Srbije