SKULPTURE SRBIJE

HOME UMETNICI GRADOVI KOLEKCIJE VESTI KONTAKT LINKOVI

RASTISLAV ?KULEC

Bez naziva
Bez naziva

?KULEC, Rastislav
vajar i slikar
Lug, 1962. Zavr?io Akademiju umetnosti u Novom Sadu. ?lan ULUV-a. Jedan od osniva?a novosadske urbane legende "?uta ku?a", 1988. Zajedno sa Zoranom Panteli?em osniva umeti?ku grupu "Apsolutno skulpturalno" 1990. godne sa kojom sara?uje do 1996. Bavi se pedago?kim radom. Izlagao na vi?e samostalnih i grupnih izlo?bi u zemlji i inostranstvu.
Adresa: 21411 Bege?, Partizanska 86

2008 Skulpture Srbije