SKULPTURE SRBIJE

HOME UMETNICI GRADOVI KOLEKCIJE VESTI KONTAKT LINKOVI

MILIJA NE?I?

Opredme?ena ideja
Konkretna skulptura II
Konkretna skulptura
Predmet za prostor

NE?I?, Milija
vajar
(Novo Selo kod Ni?a, 1934)
Akademiju likovnih umetnosti i posdiplomske studije zavr?io u Beogradu. ?lan ULUS-a od 1964. godine. Izlagao na brojnim izlo?bama u zemlji i inostranstvu a samostalno: Beograd (1958, 1963, 1964,, 1975, 1979, 1983, 1985, 1986, 1987, 1992, 1993, 1998, 2002, 2006); Zagreb (1967); Ni? (1967); Be? (1970); Zrenjanin (1975); Gornji Milanovac (1983); Prili?ki Kiseljak ( 2000) i u prirodi (1977).
U?estvovao na simpozijumima i kolonijama: Internacionalni simpozijum Beli ven?ac, Aran?elovac; Mediteranski vajarski simpozijum, Labin; Me?unarodni studio za skulpturu u drvetu, Prilep; Bijenale jugoslovenske skulpture u pleneru, Vrnja?ka Banja; Me?unarodna kolonija E?ka, Zrenjanin.
Autor je skulptura u javnom prostoru u Srbiji i u Labinu (Konkretna skulptura II, rosfraj) i Prilepu (Beli medved, kamen).
Nagrade: nagrada ULUS-a, Beograd (1964); nagrada za skulpturu UG E?ka (1964); nagrada grada Beograda mladom umetniku na III trijenalu jugoslovenske likovne umetnosti , Beograd (1967); IV nagrada na konkursu za znak simbol za obele?avanje istorijskih mesta u Beogradu (1969); I nagrada na izlo?bi Prostor 72 (1972); nagrada ULUS-a Zlatno dleto (1978); I nagrada na I bijenalu jugoslovenske skulpture , Pan?evo (1981); Pehar za najpose?eniju izlo?bu godine, Beograd (1983); po?asna nagrada na Me?unarodnom bijenalu originalnog crte?a, Rijeka (1988); nagrada Politika iz fonda Vladislav Ribnikar (1993).
Adresa: 11070 Novi Beograd, Staro sajmi?te 28


2008 Skulpture Srbije