NEBOJ?A MITRI?

SPOMENIK MILETA OKILJEVI?
narodni heroj
bronza
Se?anj, Sutjeska, ispred Doma kulture

? prethodna slede?a ?