NEBOJ?A MITRI?

PLATON  ATANACKOVI?
bronza
1976.
80 x 80 cm
Novi Sad, Matice srpske 1

? prethodna slede?a ?