SKULPTURE SRBIJE

HOME UMETNICI GRADOVI KOLEKCIJE VESTI KONTAKT LINKOVI

ANTE MARINOVI?

Bez naziva

MARINOVI?, Ante
vajar
(Hrvatska,Vela Luka, 1947.)
Zavr?io Akademiju u Beogradu. Na Asmave univerzitetu u Veroni dobija zvanje Maestro de la pietra. kon toga U?estvovao na 25 simpozijumu skulpture i primio dvadeset nagrada za svoje skulpture. Autor je oko 40 skulptra na otvorenom prostoru a me?u njima aluminijumske skulpture na ulazu u Novi Denver Broncos; fudbalskom stadionu u Coors Field u Denveru (Colorado, SAD); trolejbuskoj stanici u Downtownnu, San Diego.?lan je Me?unarodnog udru?enja skulptora (AIESM). Izlagao na vi?e od dve stotine kolektivnih izlo?bi ipriredio preko 30 samostalnih.
?ivi u Kanadi.

2008 Skulpture Srbije