SKULPTURE SRBIJE

HOME UMETNICI GRADOVI KOLEKCIJE VESTI KONTAKT LINKOVI

MILANKO MANDI?

Pera Dobrinovi?
Ivo Andri?
Janko Kati?
Zoran Radmilovi?

MANDI?, Milanko
vajar
(Kovin, 1951)
Diplomirao na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu gde je magistrirao na odseku vajarstva. ?lan ULUS-a od 1980.godine. Izlagao vi?e puta samostalno i grupno. U Centru za likovno obrazovanje u Beogradu radi kao profesor vajanja i crtanja od 1992.godine, a od 2003. godine predaje Estetiku i dekorativnu kozmetiku na Vi?oj medicinskoj ?koli u Beogradu.
Nagrade: Prva nagrada na anonimnom konkursu za spomenik Peri Dobrinovi?u u Novom Sadu; Prva nagrada na tre?em likovnom salonu Ju?nog Banata u Kovinu; Prva nagrada na sedmom oktobarskom salonu u Kovinu; Prva nagrada na anonimnom konkursu za spomenik Ivi Andri?u u Beogradu; Prva nagrada za spomenik Zoranu Radmilovi?u u Zaje?aru
Adresa: 11000 Beograd, Stevana Duki?a 15

2008 Skulpture Srbije