SKULPTURE SRBIJE

HOME UMETNICI GRADOVI KOLEKCIJE VESTI KONTAKT LINKOVI

JOVAN KRATOHVIL

Plod
Kamenko Gagr?in
Vujadin Sekuli? Bane
Ki{ Erne
Spomenik palim borcima

KRATOHVIL, Jovan
vajar
(Beograd, 1924? 1998)
Zavr?io Akademiju u Beogradu i specijalni te?aj vajarstva 1949. godine. Bio profesor na Fakultetu likovnih umetnosti i rektor Univerziteta u Beogradu. Bio vrhunski sportista, prvak Jugoslavije u plivanju, ?ampion dr?ave u strelja?tvu i osvaja? drugog mesta na Svetskom strelja?kom prvenstvu. Jedan od najistaknutijih srpskih vajara po jasno definisanoj formi, uno?enju novih materijala i njihovom konstuktivnom kombinovanju.
Bavio se grafikom i tapiserijom. Autor je spomenika palim borcima na Majevici (BIH), Spomen kosturnice u Sansepolkru , 1973 (Italija).

2008 Skulpture Srbije