SKULPTURE SRBIJE

HOME UMETNICI GRADOVI KOLEKCIJE VESTI KONTAKT LINKOVI

JULIJANA KI?

Spomenik streljanim borcima NOR-a
Spomenik palim borcima NOR-a
Nina Marakovi?
Dragan Raki?
Mirko ?tuli?
Milo? ?avi?

KI?, Julijana
vajarka
(Budimpe?ta, 1944)
Zavr?ila Akademiju likovnih umetnosti u Beogradu. Kao stipendista Izvr?nog ve?a AP Vojvodine bila na specijalizaciji na Akademiji za likovne umetnosti u Budimpe?ti. ?lan ULUV-a Izlagala na brojnim kolektivnim izlo?bama, a samostalno: Novi Sad (1969, 1974, 1978)
Adresa: 21 131 PETROVARADIN, Tvr?ava- atelje , Hornverk

2008 Skulpture Srbije