SKULPTURE SRBIJE

HOME UMETNICI GRADOVI KOLEKCIJE VESTI KONTAKT LINKOVI

DRAGAN JELENKOVI?

Kocka
Bez naziva

JELENKOVI? Dragan
vajar
(Pan?evo, 1959)
Zavr?io Fakultet likovnih umetnosti u Beogradu i posdiplomske studije na odseku za vajarstvo. 1979-1984. studirao na Filolo?kom fakultetu, diplomirao na odseku za Italijanistiku. 2000/1. godine, izabran u zvanje docenta , ?ef katedre za Vizuelne komunikacije Arhitektonskog fakulteta u Beogradu. Urednik likovnog programa Centra za kulturu u Pan?evu.
Izlagao na kolektivnim izlo?bama a priredio samostalne: Pan?evo (1988,1990); Beograd (1989)
U?estvovao na kolonijama i simpozijumima skulpture: Apatinski vajarski susreti Meander, Vajarska radionica Ada, Beograd.
Adresa: 26000 Pan?evo, Vojvo?anski bulevar 18

2008 Skulpture Srbije