SKULPTURE SRBIJE

HOME UMETNICI GRADOVI KOLEKCIJE VESTI KONTAKT LINKOVI

SVETOMIR ARSI? BASARA

Oklopnik cara Lazara
Rastimo, rastimo
Spomenik ?arplaninskim partizanima
Spomenik poginulim partizanima
Skulptura

ARSI?, Svetomir Basara
(Sevce kod Uro?evca 1928)
Zavr?io Akademiju primenjenih umetnosti u Beogradu. Predavao na U?iteljskoj ?koli u Pri?tini a potom na Akademiji umetnosti u Pri?tini. Redovni ?lan SANU.
Izlagao na velikom broju kolektivnih islo?bi u zemlji i inostranstvu a samostalno u Aleksincu, Pri?tini, Subotici, Brezovici, Beogradu, Loznici, Kru?evcu, Ni?u, Trsteniku, Obrenovcu, Negotinu, Krupnju, Boru, Kragujevcu,Vrnja?koj Banji, Arilju, Sremskim Karlovcima, Somboru, Novom Sadu, Leskovcu, Pirotu, Vlasotincima, Vranju, Petrovcu na Mlavi, ?agubici, Svilajncu, Novom Kne?evcu i u Parizu , Jajcu.
U?estvovao na vajarskim simpozijumima: Me?unarodni simpozijum ?Forma viva? (Portoro?) Simpozijum vajara u Ostro?cu kod Biha?a, Simpozijum u Moravanima (Slova?ka) Bijenale sklulpture u Vrnja?koj Banji, Internacionalni simpozijum ?Mermer i zvuci? u Aran?elovcu, Vajarski simpozijum Univerziteta u Pri?tini, Vajarska kolonija ?Di Svilato? u Svilajncu i simpozijum skulpture ?Meander? u Apatinu.
Postavljene su mu Skulpture u javnom prostoru u zemlji a u inostranstvu, Portoro?u, Ostro?cu na Uni, Morovanima (Slova?ka).
Nagrada na konkursu lista ?Jedinstvo?; nagrada za izradu ?tafetne palice Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija (1956); nagrada za idejno re?enje spomenika Boru i Ramizu i spomenika ?arplaninskim partizanima (1961); nagrada za idejno re?enje spomenika partizanskom odredu ?dr Dragi?a Mi?ovi?? u ?a?ku (1962); nagrada za idejno re?enje spomenika palim borcima iz Orahovca (1966); nagrada Udru?enja likovnih umetnika Srbije za skulpturu (1969); nagrada grada Pri?tine (1971); nagrada Udru?enja likovnih umetnika Kosova (1971); nagrada Univerziteta u Pri?tini (1974); nagrada majskog salona Udru?enja likovnih umetnika Kosova (1975); nagrada udru?enja likovnih umetnika Jugoslavije (1981); nagrada na izlo?bi ?Beograd inspiracija umetnika? (1986); nagrada AVNOJ-a za vajarstvo (1986); nagrada za skulpturu novembarskog salona u Pri?tini (1997); Vukova nagrada (1998); Vidovdansko priznanje Univerziteta u Pri?tini, Kosovska Mitrovica (2005); nagrada "Prof.dr Vojislav K.Stojanovi?" Beograd (2007).

Adresa: 11070 NOVI BEOGRAD, Nehruova 200 stan 23
www.sabasara.com
e-mail:[email protected]

2008 Skulpture Srbije