SKULPTURE SRBIJE

HOME UMETNICI GRADOVI KOLEKCIJE VESTI KONTAKT LINKOVI

IVANKA ACIN

Branko Radi?evi?
Dositej Obradovi?
Pavel ?afarik
Svetozar Markovi? Toza
Pavel Mar?ok
Pozdrav reci
Mileva Ajn?tajn

ACIN, Ivanka
vajar
(Novi Sad, 1925)
Zavr?ila Akademiju likovnih umetnosti u Beogradu. Bila profesor Vi?e pedago?ke ?kole u Novom Sadu. ?lan ULUS-a i ULUV-a od 1954. godine.
Izlagala na brojnim kolektivnim izlo?bama, a samostalno u Novom Sadu (1983, 1990, 2006), Beogradu ( 1987).
Adresa: 21000 Novi Sad, Kej ?rtava racije 2-b

2008 Skulpture Srbije